O projektu

Tento projekt demonstruje, jak snadno a rychle si můžete vytvořit své webové stránky. Design je možné připravit přímo na míru zákazníkovi. Obsahovou část stránek může klient kompletně měnit sám bez znalosti programování či html kódu.

Tento projekt demonstruje, jak snadno a rychle si můžete vytvořit své webové stránky. Design je možné připravit přímo na míru zákazníkovi. Obsahovou část stránek může klient kompletně měnit sám bez znalosti programování či html kódu.

Výhodou celého systému je to, že uživatel hned po úpravě vidí jak vypadají stránky. Administrace nemá žádný speciální vzhled, vše je implementováno do designu stránek. Kompletní administrace je dostupná po přihlášení.

Bloky v obsahové části

Obsahová část se dělí na tzv. bloky které jsou určeny pro jeden druh informace. Bloky mohou obsahovat textovou nebo obrazovou informaci. Každý blok lze separátně editovat. Je také možné měnit pořadí. Díky této funkci si můžete jednotlivé bloky uspořádat přesně podle svého uvážení.

Textový blok

Nejefektivnější vkládání textových informací je možné dělat přes nástroj „vložit text“. Po kliknutí na tento nástroj se zobrazí jednoduchý formulář kam se zadá text.

Dále můžete zvolit styl daného odstavce. Formát textového bloku lze zvolit z předdefinovanných stylů. Jednotlivé styly se definují při návrhu designu. Jsou navrženy tak aby graficky ladili podle navrženého designu.

Na závěr můžete určit zda zadaný text bude odkazovat na jinou stránku. Můžete volit hned z několika objektů kam daný text bude odkazovat: Stránka v projektu, dokument v projektu, na formulář, fotogalerii popřípadě na úplně jiný server. Ke každému odkazu je možná doplňková volba a to – do jakého okna se bude otevírat výsledný odkaz.

Obrázkový blok

Jitrnice

Aby jste mohli úspěšně vložit obrázek na Váš server je důležité nejdříve tento obrázek nahrát na server. Toto lze provést v sekci „soubory“. Jednotlivé soubory můžete přehledně umísťovat do skupin souborů.

Pokud máte obrázky již na serveru můžete začít vkládat do obsahové části serveru. Obrázky můžete vkládat přesně na místo kam potřebujete. Por vložení obrázku klikněte na odkaz „vložit obrázek“, na všech místech kam jde vložit obrázek se objeví tlačítko „Vložit obrázek“. Vyberte si místo kam chcete vložit obrázek a klikněte na vybrané tlačítko. Zobrazí se Vám formulář, do kterého můžete zadat informace důležité pro zobrazení obrázku.

Nejdůležitější na tomto formuláři je prvek, kde si si můžete vybrat obrázek který se má zobrazit. K tomu slouží hned první výběr. Po úspěšné volbě obrázku můžete doplnit alternativní text k tomuto obrázku. Dále můžete měnit rozměry obrázku, rámeček, obtékání a zarovnání. Podobně jako u textového bloku můžete definovat i u obrázkového bloku odkaz na jiný objekt.


mapa serveru